Fiscal Year 2020-2021
Average Processing Times

(Days)

Fiscal Year 2020-2021 Average Processing Times
  Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Overall Average
July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
Veterinarians
Exam Request Applications                          
CA-Graduates N/A 11 9 37 48 41 48 53 73       46
Non-CA Graduates 89 48 35 54 31 54 32 20 50       51
Reciprocity 90 90 98 83 65 160 92 21 117       94
Temporary 35 68 76 57 37 41 35 77 35       52
University 86 103 N/A 41 3 N/A N/A N/A N/A       88
Initial License Applications                          
Veterinarian 19 21 16 9 8 29 22 6 22       17
Temporary 2 10 5 28 0 12 7 2 7       8
University 4 4 7 6 23 27 0 N/A N/A       9
Renewal Applications                        
Veterinarian 10 10 11 9 7 18 13 5 11       12
University 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
Registered Veterinary Technicians                        
Exam Request/License Application 50 79 71 88 71 61 57 64 75       69
Renewal Applications 12 11 9 10 10 20 14 11 11       12
Premises Registrations                        
Initial Registration Application 49 25 35 24 28 14 7 8 15       24
Renewal Applications 1 8 0 0 2 7 0 9 2       3
Veterinary Assistant Controlled Substances Permits                        
Initial Permit Applications 45 37 38 32 68 72 66 57 81       60
Renewal Applications 0 1 0 0 2 0 4 5 2       2